Pristatymas per 1 darbo dieną Piegāde 1 darba dienas laikā
Saugus atsiskaitymas 30 dienu preču atpakaļatdošana
Vairāk nekā 36 krāsainu aplokšņu izvēle Vairāk nekā 36 krāsainu aplokšņu izvēle

Preču atgriešana

Interneta veikalā aploksnupasaule.lv iegādāto preču atgriešana

  1. Kvalitatīvu preču atgriešana, balstoties uz Lietuvas Republikas civilkodeksu un Latvijas Republikas tiesību aktiem (2014-07-22) par mazumtirdzniecības noteikumu apstiprināšanu un Mazumtirdzniecības noteikumiem.

Gadījumā, ja Patērētājs noslēdz pirkšanas-pārdošanas līgumu (turpmāk Līgums), izmantojot tikai saziņas līdzekļus (attālinātais Līgums) un līdz ar to pirms Līguma noslēgšanas nevar izmantot likumā noteiktās tiesības apskatīt Preces un novērtēt sniegto pakalpojumu raksturu, viņam ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas Līguma par to rakstiski paziņojot Pārdevējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes dienas. Ja Pircējs ar vienu Līgumu iegādājas vairākas Preces, viņam ir tiesības atteikties no visām vai dažām Precēm, ko tas ir iegādājies ar vienu Līgumu. Norādītā 14 (četrpadsmit) dienu rakstiskā iesnieguma iesniegšanas termiņš tiek skaitīts sākot no dienas, kas Prece (-es) nodotas Pircējam vai tā pilnvarotajam pārstāvim, termiņš netiek pagarināts vai kaut kādā veidā saistīts ar Preču nodošanu vai atgriešanu Pārdevējam vai citai personai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ.

Iegādātas kvalitatīvas Preces var atgriezt 14 dienu laikā, ja:

–         Prece, kura tiek atgriezta, ir oriģinālajā, nesabojātā iepakojumā;

–         Prece nav lietota un sabojāta;

–         Prece nav zaudējusi savu pārdošanas izskatu (nav sabojāta etiķete, nav noplēstas aizsargplēves, maisiņi u.tml.)

–         Prece, kura tiek atgriezta, ir pilnā komplektācijā ar visu ražotāja pievienoto dokumentāciju;

–         atgriežot Preci, tiek iesniegts tās iegādi apliecinošs dokuments, garantijas talons (ja tas tika izsniegts).

Kvalitatīvas Preces nevar atgriezt, ja tās ir:

–         skaņas un video ieraksti un fonogrammas jebkādos video un skaņas nesējos, datorprogrammās, ja ir bojāts to iepakojums;

–         laikraksti, žurnāli un citi periodiskie izdevumi;

–         Preces, kuras ir ražotas pēc Pircēja individuāla pasūtījuma vai ir acīmredzami tam pielāgotas, vai kuras pēc savas būtības pēc piegādes Pircējam vairs nevar tikt atgrieztas savu īpašību zaudēšanas dēļ, ātri bojājas vai ir beidzies to derīguma termiņš;

–         citos gadījums, kad no pirkšanas-pārdošanas Līguma nevar atteikties saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

–         Preci, kura tiek atgriezta, lūdzam piegādāt uz adresi B.Sruogos g. 33, Kauņa. Atgriežot kvalitatīvas preces, Pircējs ir atbildīgs par:

–         Preču iepakojumu;

–         Preču piegādi uz aploksnupasaule.lv adresi (izņemot gadījumus, kad saņemta nepareiza Prece).

Mēs varam atteikties pieņemt Preci atpakaļ, ja ir veiktas Preces vai iepakojuma izskata izmaiņas, kuri nav bijuši būtiski, lai apskatītu preci, ieskaitot bojātas etiķetes, noplēstas aizsargplēves un caurspīdīgie iepakojumi, kuri netraucētu izmantot Preces apskates tiesības, pārkāpumus.

Ja Precei ir veikti tādi iepakojuma bojājumi, kas traucē to vēlāk realizēt par to pašu cenu, nepārkāpjot cita šīs Preces Pircēja tiesības uz jaunas un nelietotas Preces iegādi, tādas preces var atgriezt tikai ar mūsu abpusēju vienošanos (piem., ja Jūs piekrītat kompensēt preces vērtības zuduma atšķirību).

Atgriežot interneta veikalā iegādāto Preci, lūdzam iesniegt brīvas formas rakstisku iesniegumu, norādot detalizētu pasūtījuma informāciju: pasūtījuma numurs, datums, prece, cena, piegādes datums. Iesniegumā ir jānorāda konta numurs naudas atmaksai.

Apņemamies atmaksāt Jūsu samaksāto naudu 14 darba dienās, kurās netiek ieskaitīt laiks, kurā mūsu darbinieks apstiprina, ka preces ir atbilstošas kvalitātes, t.i., nav konstatēti bojājumi, nav nomainītas detaļas, sakrīt iegādātās un atgrieztās preces sērijas numurs u.tml.

Ja pirkuma brīdī Jums tika piemērota papildus atlaide pasūtījumam, bet Jūs atgriežat tikai daļu no Precēm, kas iegādātas ar vienu pasūtījumu, mēs varam atrēķināt atlaides summu no atmaksājamās summas.

+370 610 30079
Preču atgriešana / Privātuma politika