Pristatymas per 1 darbo dieną Piegāde 1 darba dienas laikā
Saugus atsiskaitymas 30 dienu preču atpakaļatdošana
Vairāk nekā 36 krāsainu aplokšņu izvēle Vairāk nekā 36 krāsainu aplokšņu izvēle

Privātuma politika

1. Privātuma politikas piemērošana.

1.1. Šī Privātuma politika nosaka noteikumus un nosacījumus, kas piemērojami visiem tīmekļa vietnes www.aploksnupasaule.lv apmeklētājiem (turpmāk – Tīmekļa vietne).

1.2. Tiek uzskatīts, ka Apmeklētājs iepazīstas ar šo Privātuma politiku, apmeklējot Tīmekļa vietni.

1.3. Pirmo reizi apmeklējot Tīmekļa vietni, Apmeklētājam ir jāizsaka viedoklis par Tīmekļa vietnes administrācijas iespēju vākt, uzglabāt un izmantot Apmeklētāja personas datus (izsakot savu piekrišanu vai nepiekrišanu).

1.4. Apmeklētāja nepiekrišana neierobežo Apmeklētāja iespējas izmantot Tīmekļa vietnes pakalpojumus, nesniedzot personisku informāciju.

1.5. Apmeklētājs iepazīstina ar saviem personas datiem, izveidojot personīgo Kontu.

2. Apkopotā informācija.

Piedāvājot pakalpojumus, mēs BASIC IDEA MB, uzņēmuma reģ. Nr. 303389392, juridiskā adrese: B. Sruogos g. 33, Kaunas, LT-50251, +370 610 300 79; e-pasts: [email protected] (turpmāk – Pakalpojumu sniedzējs) apkopojam šādus personas datus:

2.1. Vārds Uzvārds;

2.2. E-pasta adrese;

2.3. Mobilā tālruņa numurs;

2.4. Informācija par Jūsu datoru;

2.5. Jūsu apmeklējumi un Tīmekļa vietnes izmantošana;

2.6. Jūsu IP adrese;

2.7. Savienojuma ar Tīmekļa vietni laiks un datums;

2.8. Jebkura cita informācija, ko Jūs jebkurā laikā varat sniegt, izmantojot mūsu

2.9. Tīmekļa vietni, sniegtos pakalpojumus vai sazinoties ar mums.

2.10. Personas dati, izņemot personas kodu, var tikt apstrādāti tiešā mārketinga nolūkiem.

3. Sīkdatņu izmantošana.

3.1. Sīkdatne – informācija, ko tīmekļa serveris sūta uz tīmekļa pārlūkprogrammu un glabājas pārlūkprogrammā. Šī informācija tiek nosūtīta uz tīmekļa serveri katru reizi, kad pārlūks prasa atvērt lapu no servera. Tas ļauj tīmekļa serverim iestatīt un uzraudzīt tīmekļa pārlūkprogrammu.

3.2. Lai analizētu šīs vietnes izmantošanu, mēs izmantojam Google Analytics vai citus līdzīgus rīkus.

3.3. Šie rīki ģenerē statistiku un citu informāciju par vietnes lietošanu, izmantojot sīkdatnes, kas tiek glabātas lietotāju datoros.

3.4. Tīmekļa vietnes apmeklējumos apkopotā informācija tiek izmantota, lai izveidotu pārskatus par Tīmekļa vietnes izmantošanu.

3.5. Šo informāciju glabā Google vai cits pakalpojumu sniedzējs.

3.6. Sīkdatnes tiek izmantotas arī, lai identificētu Jūs kā iepriekšējo vietnes apmeklētāju.

3.7. Piesakoties mūsu tīmekļa vietnei, sīkdatņu lietošanai ir jānorāda “piekrītu” vai “nepiekrītu”.

3.8. Jūs varat noraidīt sīkdatnes. Lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkdatņu noraidīšana var negatīvi ietekmēt Tīmekļa vietnes izmantošanu un sniegto pakalpojumu pieejamību.

3.9. Gadījumā, ja esat apstiprinājis sīkdatņu izmantošanu, bet vēlāk Jūsu viedoklis mainīsies un vēlēsieties atsaukt savu piekrišanu, lūdzu, informējiet mūs pa e-pastu: [email protected].

4. Jūsu personas datu izmantošana.

4.1. Sniedzot pakalpojumus un saņemot piekrišanu par Jūsu personas datu vākšanu, uzglabāšanu un izmantošanu, šos datus varam izmantot bez atsevišķas Jūsu piekrišanas tikai savu līdzīgu pakalpojumu mārketingam.

4.2. Mūsu apkopotā personiskā informācija tiek izmantota tikai šīs konfidencialitātes politikas mērķiem.

4.3. Dati tiks izmantoti, lai:

4.3.1. Sniegtu Jums piekļuvi mūsu Tīmekļa vietnei un pakalpojumiem;

4.3.2. Noslēgtu ar Jums līgumu un to izpildītu;

4.3.3. Izrakstītu un nosūtītu Jums finanšu dokumentus;

4.3.4. Administrētu parādus;

4.3.5. Sūtītu ziņas, saraksti, ziņas un citu informāciju, kas saistīta ar mūsu pakalpojumiem.

5. Jūsu personas datu drošība.

5.1. Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likuma un citu tiesību aktu prasībām.

.2. Pārvaldot Jūsu personas datus, īstenojam organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

6. Personu, kas jaunākas par 16 gadiem, datu apstrāde.

6.1. Personu, kas jaunāki par 16 gadiem, dati netiek vākti, apkopoti vai izmantoti. Tāpēc personām, kas jaunākas par 16 gadiem, tiek sniegti tikai tie pakalpojumi, kurus sniedzot nav nepieciešami personas dati.

7. Dati, kuri netiek vākti.

7.1. Pie jebkuriem apstākļiem dati, kas saistīti ar rasi vai etnisko izcelsmi, politisko, reliģisko, filozofisko vai citu pārliecību, dalību arodbiedrībās, veselību, dzimumdzīvi – netiek vākti, uzglabāti vai izmantoti.

8. Personas datu sniegšana un datu saņemšana no trešajām personām Lietuvas Republikā.

8.1. Ciktāl tas nepieciešams, lai sniegtu Jums pakalpojumus, mēs varam izpaust Jūsu personisko informāciju saviem darbiniekiem, vadītājiem, starpniekiem, piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem.

8.2. Mēs varam atklāt informāciju par Jums, ja:

8.2.1. Ir nepieciešams novērst, atklāt un apkarot krāpšanu, mūsu produktu nelikumīgu izmantošanu, mūsu noteikumu un politikas pārkāpumus vai citu kaitīgu vai nelikumīgu darbību;

8.2.2. Mums tas jādara saskaņā ar likumu;

8.2.3. Mēs cenšamies aizsargāt savas tiesības un likumīgās intereses.

8.3. Ja Jūsu personas dati tiks saņemti no trešām personām, mēs informēsim Jūs par šo datu saņemšanu. Šie personas dati, izņemot datus, kas ir publiski, netiks apstrādāti bez Jūsu piekrišanas.

8.4. Jūsu personas dati, izņemot 8.1., 8.2. un dati, kas ir publiski, var tikt nodoti trešajām personām tikai ar Jūsu piekrišanu.

8.5. Par nodomu nodot Jūsu personas datus trešajām personām, izņemot datus, kas ir publiski vai nododami likumā noteiktajā veidā, Jūs tiksiet informēti ne vēlāk kā līdz brīdim, kad dati tiks nodoti pirmo reizi.

9. Personas datu nodošanas datu saņēmējiem ārvalstīs.

9.1. Personas dati datu saņēmējiem Eiropas Savienības dalībvalstīs un citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs tiek izsniegti ar tādiem pašiem nosacījumiem un tādā pašā veidā kā saņēmējiem Lietuvas Republikā.

10. Personas datu glabāšana un iznīcināšana.

10.1. Personas dati tiek glabāti ne ilgāk, kā tas nepieciešams apstrādes nolūkos, vai līdz brīdim, kad Jūsu Konts tiek dzēsts (atkarībā no tā, kas notiek agrāk). Datu nepieciešamību nosaka katrā atsevišķā gadījumā, un tas ir atkarīgs no datu rakstura, un no tā, kāpēc tie tiek vākti un apstrādāti.

10.2. Kad izdzēsīsiet savu Kontu, mēs arī dzēsīsim Jūsu sniegto informāciju. Šo informāciju vēlāk nevarēsiet atjaunot.

10.3. Ja nevēlaties dzēst savu Kontu, bet vēlaties uz laiku pārtraukt izmantot vietni, varat deaktivizēt savu Kontu.

10.4. Jūs varat izdzēst savu Kontu jebkurā laikā, apmeklējot Tīmekļa vietni.

10.5. Privātuma politikas 2.1. punktā norādītie dati tiek glabāti vienu gadu no pēdējās Tīmekļa vietnes apmeklējuma dienas.

10.6. Iestājoties 10.2. punktā norādītajam termiņam vai kad personas dati kļūs nevajadzīgi to ievākšanas mērķiem, vai Jūs atsauksiet piekrišanu Jūsu personas datu izmantošanai mārketinga mērķiem, tie tiks droši iznīcināti, izņemot tos, kas likumā noteiktajos gadījumos ir jāpārsūta uz valsts arhīviem.

10.7. Dati, kas saglabāti kontā, kurš ir atspējots par noteikumu pārkāpumu, tiek glabāti vismaz gadu, lai novērstu atkārtotu ļaunprātīgu izmantošanu vai citus noteikumu pārkāpumus.

10.8. Dati, kas nepieciešami parādu administrēšanai, uzglabājami līdz parādu atgūšanai, bet ne ilgāk kā desmit gadus.

11. Jūsu tiesības.

11.1. Sniedzot savu Piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei, Jums ir tiesības to jebkurā laikā atsaukt. Lai atsauktu Piekrišanu, lūdzu, informējiet mūs pa e-pastu: [email protected]. Vēršam uzmanību, ka Piekrišanas atsaukšana neietekmē Piekrišanas datu apstrādes likumību, kas veikta pirms Piekrišanas atsaukšanas.

11.2. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu saņemt ziņas un informāciju no Mums, nosūtot mums e-pastu vai noklikšķinot uz interaktīvās saites, kas atrodas saņemtā ziņojuma apakšā, lai atteiktos no turpmākas tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanas.

11.3. Jums ir tiesības iepazīties ar mūsu savāktajiem datiem par Jums. Jums ir arī tiesības saņemt informāciju par to, kā tiek apstrādāti Jūsu personas dati. Lai saņemtu šo informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: [email protected]. Uz šādiem pieprasījumiem mēs atbildam saskaņā ar tiesību aktos noteikto kārtību un termiņiem, lai sniegtu Jums informāciju pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas.

11.4. Jums ir tiesības pieprasīt nepareizu, nepilnīgu, neprecīzu savu personas datu labošanu. Jūs varat arī pieprasīt Jūsu personas datu apstrādes apturēšanu, izņemot uzglabāšanu, ja dati tiek apstrādāti, pārkāpjot likumu un šīs konfidencialitātes politikas noteikumus.

11.5. Saņemot Jūsu pieprasījumu par konkrētām darbībām, ja mums ir aizdomas par pieteikuma iesniedzēja identitāti, mums ir tiesības pieprasīt pieteikuma iesniedzēja personu apliecinošu dokumentu vai tā kopiju.

12. Atbildība.

12.1. Jūs esat atbildīgs par savas paroles un lietotāja datu konfidencialitāti, kā arī par visām darbībām (datu pārsūtīšana, pasūtījumi utt.), kuri mūsu Tīmekļa vietnē tiek veikti pieslēdzoties, izmantojot Jūsu pieslēgšanās datus.

12.2. Jūs nedrīkstat atklāt savu paroli trešajām personām.

12.3. Ja mūsu Tīmekļa vietnē sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir piekļuvusi Tīmekļa vietnei, izmantojot Jūsu pieslēgšanās datus, mēs uzskatām, ka pieslēdzies esat Jūs.

12.4. Ja Jūs pazaudējat savu pieslēgšanās informāciju, Jums nekavējoties jāpaziņo mums pa pastu, telefonu, faksu vai e-pastu.

12.5. Jūs esat atbildīgs par sniegto datu pareizību un pilnīgumu.

13. Konfidencialitātes politikas izmaiņas.

13.1. Mēs varam jebkurā laikā atjaunināt vai mainīt šo konfidencialitātes politiku. Tāda atjaunināta vai pārveidota konfidencialitātes politika stāsies spēkā pēc tās publicēšanas mūsu Tīmekļa vietnē.

13.2. Ja tiks veiktas būtiskas izmaiņas privātuma politikā, tas tiks paziņots Tīmekļa vietnē.

Mūsu kontaktinformācija.

Nosaukums: BASIC IDEA MB
Reģistrācijas numurs:  303389392;
Juridiskā adrese: B. Sruogos g. 33, Kaunas, LT-50251,
Telefons +370 610 300 79,
e-pasts [email protected]

+370 610 30079
Preču atgriešana / Privātuma politika